سامانه فارغ التحصیلان دانشگاه بزرگمهر قائنات

سامانه جامع اطلاعات فارغ التحصیلان دانشگاه بزرگمهر قائنات با هدف جمع آوری اطلاعات فارغ التحصیلان دانشگاه در جای جای کشور به سفارس امور بانوان فرمانداری دانشگاه بزرگمهر قائنات راه اندازی شد. شما هم درصورت تمایل رزومه خود را ثبت نمایید، تا دیگران بتوانند از تخصص شما استفاده نمایند.

این سامانه بعد از ثبت نام امکانات زیر را در اختیار شما قرار خواهد داد.

  • 1- امکان ثبت اطلاعات شخصی
  • 2- امکان جستجوی سایر فارغ التحصیلان دانشگاه
  • 3- امکان پیشنهاد دادن سایر دانشچویان فارغ التحصیل که آنها را می شناسید
  • 4- امکان ثبت پیشنهادات و نظرات در مورد سامانه