سامانه فارغ التحصیلان دانشگاه بزرگمهر قائنات

سامانه جامع اطلاعات متخصصین شهرستان قاینات با هدف جمع آوری اطلاعات متخصصین شهرستان در جای جای کشور به سفارس امور بانوان فرمانداری شهرستان قاینات راه اندازی شد. شما هم درصورت تمایل رزومه خود را ثبت نمایید، تا دیگران بتوانند از تخصص شما استفاده نمایند.

این سامانه بعد از ثبت نام امکانات زیر را در اختیار شما قرار خواهد داد.

  • 1- امکان ثبت اطلاعات شخصی
  • 2- امکان جستجوی سایر متخصصین شهرستان
  • 3- امکان پیشنهاد دادن سایر افراد متخصص که آنها را می شناسید
  • 4- امکان ثبت پیشنهادات و نظرات در مورد سامانه